Video situácia 5 (SBL 2020/2021)

Video situácia z SBL s vysvetlením aplikácie technickej chyby.

Na diskusiu alebo vaše otázky môžete použiť po prihlásení komentáre v spodnej časti článku.

Video situácia 4 (SBL 2020/2021)

Video situácia z SBL s vysvetlením chyby počas pokusu o hod na kôš.

Na diskusiu alebo vaše otázky môžete použiť po prihlásení komentáre v spodnej časti článku.

Video situácia 3 (SBL 2020/2021)

Video situácia z SBL s vysvetlením bráneniu hodu na kôš.

Na diskusiu alebo vaše otázky môžete použiť po prihlásení komentáre v spodnej časti článku.

Video situácia 2 (SBL 2020/2021)

Video situácia z SBL s vysvetlením aplikácie nešportovej chyby.

Na diskusiu alebo vaše otázky môžete použiť po prihlásení komentáre v spodnej časti článku.

Video situácia - nešportová chyba

Video situácia z SBL s vysvetlením aplikácie nešportovej chyby.

Na diskusiu alebo vaše otázky môžete použiť po prihlásení komentáre v spodnej časti článku.