Očami rozhodcu 10/23

Očami rozhodcu 10/23

VS01: SBL_1002_LV-SNV_230921 - Zrážanie hodu na kôš a bránenie hodu na kôš -
dovolená hra

Podľa článku 31.1.1 pravidiel basketbalu platí, že hod na kôš alebo trestný hod končí, keď
lopta:
• Spadne priamo zhora do koša a zostane v koši alebo ním prepadne.
• Nemá možnosť spadnúť do koša.
• Dotkne sa obruče.
• Dotkne sa podlahy.
• Stane sa mŕtvou.
Článok 31.2.3 pravidiel basketbalu znie: Ustanovenia o zrážaní hodu na kôš platia dovtedy
pokiaľ:
• Lopta počas hodu nemá možnosť padnúť do koša.
• Lopta sa dotkla obruče.
V tomto prípade sa lopta dotkla obruče, čo znamená, že po dotyku s obručou mohol hráč B95
loptu legálne odraziť. Po dotyku s obručou už nezáleží, či lopta je v stúpajúcej fáze, klesajúcej
fáze, alebo či má šancu padnúť do koša.
Správne rozhodnutie rozhodcov.

VS02: SBL_1011_LV-HA_231004 – Nešportová chyba

Podľa článku 37.1.1 pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno
z nasledujúcich kritérií:
• Kritérium C1 – Fyzický kontakt a nie legitímny pokus hrať loptou v duchu pravidiel.
• Kritérium C2 – Nadmerný, tvrdý a nebezpečný kontakt resp. zákrok.
• Kritérium C3 – Zbytočný kontakt spôsobený obrancom v snahe zastaviť protiútok
súpera, keď hráč nemá záujem hrať loptu. Toto pravidlo platí, pokým útočiaci hráč
nezačne streľbu na kôš.
• Kritérium C4 – Nedovolený kontakt zozadu alebo zboku spôsobený posledným
obrancom na hráča, ktorý ma otvorenú cestu k súperovmu košu. Toto pravidlo platí,
pokým útočiaci hráč nezačne streľbu na kôš.
V tomto prípade rozhodca uplatnil kritérium C3, kde hráč B24 nemal záujem hrať loptu
a spôsobil kontakt, ktorým zastavil protiútok družstva A.
Správne rozhodnutie rozhodcov.

VS03: SBL_1008_LC-KN_230930 – Nešportová chyba

Podľa článku 37.1.1 pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno
z nasledujúcich kritérií:
• Kritérium C1 – Fyzický kontakt a nie legitímny pokus hrať loptou v duchu pravidiel.
• Kritérium C2 – Nadmerný, tvrdý a nebezpečný kontakt resp. zákrok.
• Kritérium C3 – Zbytočný kontakt spôsobený obrancom v snahe zastaviť protiútok
súpera, keď hráč nemá záujem hrať loptu. Toto pravidlo platí, pokým útočiaci hráč
nezačne streľbu na kôš.
• Kritérium C4 – Nedovolený kontakt zozadu alebo zboku spôsobený posledným
obrancom na hráča, ktorý ma otvorenú cestu k súperovmu košu. Toto pravidlo platí,
pokým útočiaci hráč nezačne streľbu na kôš.
V tomto prípade brániaci hráč B12 spôsobil kontakt zozadu. Kontakt nastal na ruku, s ktorou
útočiaci hráč nedribloval. Hráč B12 nemal žiadny záujem hrať loptu a kontakt mal byť podľa
kritéria C3 posúdený ako nešportová chyba.
Nesprávne rozhodnutie rozhodcov.

VS04: SBL_1011_LV-HA_231004 – Nešportová chyba – normálna chyba

Podľa článku 37.1.1 pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno
z nasledujúcich kritérií:
• Kritérium C1 – Fyzický kontakt a nie legitímny pokus hrať loptou v duchu pravidiel.
• Kritérium C2 – Nadmerný, tvrdý a nebezpečný kontakt resp. zákrok.
• Kritérium C3 – Zbytočný kontakt spôsobený obrancom v snahe zastaviť protiútok
súpera, keď hráč nemá záujem hrať loptu. Toto pravidlo platí, pokým útočiaci hráč
nezačne streľbu na kôš.
• Kritérium C4 – Nedovolený kontakt zozadu alebo zboku spôsobený posledným
obrancom na hráča, ktorý ma otvorenú cestu k súperovmu košu. Toto pravidlo platí,
pokým útočiaci hráč nezačne streľbu na kôš.
V tomto prípade mal brániaci hráč A18 záujem hrať loptu, pretože bol útočiacemu hráčovi
otočený tvárou vpred, pohyboval sa rovnakým smerom ako útočník a kontakt nastal na ruku,
ktorou útočník dribloval.
Správne rozhodnutie rozhodcov.

VS05: EXZ_2009_RK-KE_231007 - Kroky

Podľa článku 25.2.1 pravidiel basketbalu platí:
Výber obrátkovej nohy hráčom, ktorý chytil živú loptu na ihrisku:
- počas toho, ako je v pohybe alebo po dokončení driblingu, môže urobiť dva kroky pri
zastavení, prihrávke alebo vystrelení lopty, ale zároveň platí, že:
- hráč sa nesmie dotknúť podlahy rovnakou nohou alebo oboma nohami po sebe potom,
ako ukončil dribling alebo získal loptu pod kontrolu.
Preložené do laickej reči: pri „dvojtakte“ nie je dovolené skočiť na tú istú nohu dva krát po
sebe.
V tomto prípade sa útočiaca hráčka A23 dotkla dvakrát po sebe podlahy pravou nohou, čo
malo byť posúdené ako porušenie pravidla o krokoch.
Nesprávne rozhodnutie rozhodcov.

(5 hlasov)