person_outline
search

Official Basketball Rules as of 1.10.2018

Official Basketball Rules as of 1.10.2018 FINAL Yellow-BLUE-GREEN version 12.0 25 september 2018 As approved by FIBA Central Board Mies, Switzerland, 16th June 2018 This is a working document of the final version. All changes are marked with yellow-blue-green colour (version: Yellow-Blue-GREEN v12.0)

Správne posudzovanie faulov

Správne posudzovanie faulov : Obidve situácie su chyby, čiže fauly. 1.SNV - C v dobrom postavení. Hráč preberá prihrávku, brániaci hráč v červenom spôsobí kontakt a hráč stratí kontrolu lopty - obranná chyba 2. ZA - útočný doskok, brániaci (zelený) hráč naruší vertikalitu a spôsobí kontakt s útočníkom - obranná…

Pravidlá pre žiacke kategórie a minibasketbal vrátane 3x3 platné pre sezónu 2017/2018

Pravidlá pre minibasketbal platné pre sezónu 2017/2018 1. Vek1.1. Do kategórie starších mini U12 patria hráči (-ky), narodení (-é) 1.1.2006 a neskôr. 1.2. Do kategórie mladších mini U11 patria hráči (-ky), narodení (-é) 1.1.2007 a neskôr.Ďalej budú hráči a hráčky uvádzaní iba v mužskom rode. 2. Výška košov2.1. V kategórii…

Rule Differences

The main FIBA, NBA and NCAA rule differences are summarised in the following table: Rule FIBA NBA NCAA Playing time 4x10 minutes5 minutes over-time (OT) 4x12 minutes5 minutes over-time 2x20 minutes5 minutes over-time Shot clock 24 secondsAfter offensive rebound: 14 seconds 24 seconds Men: 35 secondsWomen: 30 seconds 3-point line…

Basic Rules

Teams/number of players Two teams of maximum 12 players, with a maximum of five players of each team on the court at any time. Teams may make as many substitutions as they like. The objective The objective of the game is to put the ball in the opposing team’s basket.…

Rules of the Game

At the most basic level, the rules of basketball make it an easy game to learn and a simple game to play. However, like any sport, once played at an elite level, many additional rules intervene in order to address the many situations that may arise during a competitive game.…