2%

Vážení basketbaloví priatelia,

radi by sme Vás informovali o tom, že Združenie basketbalových rozhodcov sa opäť zaregistrovalo do zoznamu prijímateľov 2, resp. 3 % z daní, ktorými môžete aj Vy prispieť na rozvoj basketbalových rozhodcov na Slovensku.
Darované finančné prostriedky plánujeme použiť na materiálovo-technické zabezpečenie rozhodcov a vzdelávanie rozhodcov.

V prípade, že sa rozhodnete darovať 2, resp. 3 % z Vašich daní práve nám, môžete tak urobiť prostredníctvom nasledovných tlačív:
Ak ste ZAMESTNANEC – vyplníte VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (nájdete na konci stránky)
Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie, použijete:
   a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
   b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA – podávate Daňové priznanie právnických osôb

Dôležité termíny pre tých, ktorí chcú poukázať 2, resp. 3 % zo zaplatenej dane:
marec 2023 – posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
apríl 2023– posledný termín na zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Postup na poukázanie 2, resp. 3 % z dane (ak ste vykonali viac ako 40 hodín dobrovoľníckej činnosti za rok)
Ak ste zamestnaní:
  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2, resp. 3 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 28.apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Údaje o prijímateľovi:
Názov: Združenie basketbalových rozhodcov
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Mojš 209, 010 01 Mojš
IČO: 42241031