Slovenskí rozhodcovia úspešní na medziná…

Do kolotoča sezóny 2022/2023 na medzinárodnej scéne sa okrem našich klubov naplno zapájajú...

access_time

Delegácie medzinárodných rozhodcov, komi…

Delegácie medzinárodných rozhodcov a komisárov - sezóna 2022/2023 Zdenko TomašovičBCL RS Gr. H Lenovo...

access_time

Oficiálny výklad pravidiel basketbalu 20…

Oficiálny výklad pravidiel basketbalu 2022 platných od 1.11.2022

access_time

FIBA mechanika rozhodovania - rozhodovan…

Príručka rozhodcu k oficiálnym pravidlám basketbalu Rozhodovanie tromi osobami - základy - 3PO (EN) Prezentácia v...

access_time

Oficiálne pravidlá basketbalu 2022 SVK

Oficiálne Oficiálne pravidlá basketbalu 2022 Schválené FIBA Central Board Mies, Švajčiarsko, 25. marca 2022Platné...

access_time

Hodnotiaci formulár pre klub 2022/2023

Formulár pre hodnotenie výkonu rozhodcov klubmi Najvyšších súťaží mužov a žien, a finálových...

access_time

Pravidlá pre žiacke kategórie a minibask…

Pravidlá pre minibasketbal platné pre sezónu 2022/2023  

access_time

Veronika Malčeková: Motivácia pomáhať na…

Nielen rozhodcovia v tradičnom päťkovom basketbale, ale aj v 3x3 robia Slovensku dobré meno v Európe...

access_time