• Oznámenia
  • Posted
  • Čítať 1011 krát

Očami rozhodcu 3-4/2024

Foto : Ladislav Szibilla

VS01: SBL_1137_SNV-LV_240210 – Priestupok

V článku 17.3.2 Oficiálnych pravidiel basketbalu je uvedené: Počas vhadzovania ostatní hráči nesmú ktoroukoľvek časťou tela presahovať hraničnú čiaru,
pokiaľ vhodená lopta ňou neprejde. Porušenie tohto pravidla je priestupok. V tomto prípade brániaci hráč B3 v snahe zablokovať vhadzovanie A0 stúpil ľavou nohou na
koncovú čiaru a rukami za ňu presiahol, čím sa dopustil priestupku. Rozhodcovia mali odpískať priestupok a na hodinách hodu na kôš malo byť nastavené nových 14 sekúnd na útok pre vhadzujúce družstvo.

Nesprávne rozhodnutie rozhodcov.VS02: SBL_1137_SNV-LV_240210 – Nešportová chyba

Podľa článku 37.1.1 Oficiálnych pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno z nasledujúcich (štyroch) kritérií:

• Kritérium C2 – Nadmerný, tvrdý a nebezpečný kontakt resp. zákrok.

V tomto prípade A6 zasiahol zboku prenikajúceho hráča B33. Tento zákrok bol nadmerný, tvrdý a nebezpečný kontakt a teda splnil všetky atribúty na udelenie nešportovej chyby podľa kritéria C2.

Správne rozhodnutie rozhodcov.VS03: SBL_1137_SNV-LV_240210 – Nešportová chyba

Podľa článku 37.1.1 Oficiálnych pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno z nasledujúcich (štyroch) kritérií:

• Kritérium C2 – Nadmerný, tvrdý a nebezpečný kontakt resp. zákrok.

V tomto prípade brániaci hráč A16 zasiahol nadmerným úderom B1. Tento zákrok bol neprimerane tvrdý, nebezpečný a splnil teda kritérium C2 na udelenie nešportovej chyby.
Rozhodcovia vyhodnotili situáciu ako normálny faul.

Nesprávne rozhodnutie rozhodcov.VS04: SBL_1138_LC-PD_240210 – Nešportová chyba

Podľa článku 37.1.1 Oficiálnych pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno z nasledujúcich (štyroch) kritérií:

• Kritérium C1 – Fyzický kontakt a nie legitímny pokus hrať loptou v duchu pravidiel.

V tomto prípade A4 fauloval B1 pri pokuse o hod na kôš. A4 mal legitímny záujem hrať loptou,
to znamená, že situáciu nemožno vyhodnotiť ako nešportovú chybu podľa kritéria C1. Toto je
normálny faul.

Nesprávne rozhodnutie rozhodcov.VS05: SBL_1140_SNV-INT_240209 – Technická chyba

Podľa článku 36.2.1 Oficiálnych pravidiel basketbalu technická chyba hráča je chyba hráča, ktorá nie je spôsobená dotykom, ale správaním, najmä keď hráč bude (okrem iného): Filmovať chybu.

V tomto prípade brániaci hráč A7 skákal proti strieľajúcemu B1 a spôsobil nedovolený kontakt. Rozhodca situáciu nesprávne vyhodnotil ako pokus filmovať osobnú chybu hráčom B1. Situácia mala byť vyhodnotená ako faul A7 a hráč B1 mal strieľať 3 trestné hody.

Nesprávne rozhodnutie rozhodcov.VS06: SBL_1156_HAN-PDA_240316 – Kroky

V článku 25.2.1 Oficiálnych pravidiel je uvedené, že - Pri prihrávke alebo pokuse o hod na kôš môže hráč z obrátkovej nohy vyskočiť, ale žiadna noha sa nesmie vrátiť na podlahu predtým, ako lopta opustila jeho ruku (-y).

V tomto prípade lopta opustila ruky strieľajúceho B1, následne došlo k bloku od A5 a strieľajúci B1 okamžite získal loptu späť pod kontrolu. Lopta na okamih opustila ruky B1, čo
sa považuje za legitímny pokus o strelu a nemožno v tomto prípade situáciu posúdiť ako porušenie pravidla o krokoch. Správne rozhodnutie malo byť "no call" a malo sa pokračovať v hre bez prerušenia.

Nesprávne rozhodnutie rozhodcov.VS07: SBL_1155_PDA-LV_240313 – Nešportová chyba

Podľa článku 37.1.1 Oficiálnych pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno z nasledujúcich (štyroch) kritérií:

• Kritérium C1 – Fyzický kontakt a nie legitímny pokus hrať loptou v duchu pravidiel.

V tomto prípade doskakujúci A17 nedovolene zatiahol za dres B15, čím získal nešportovú výhodu pri doskakovaní. Tento kontakt nebol legitímnym pokusom hrať loptou v duchu
pravidiel a boli splnené kritéria pre udelenie nešportovej chyby podľa kritéria C1.

Nesprávne rozhodnutie rozhodcov.VS08: EXŽ_2076_UMB-CBK_240302 – Kroky

V článku 25.2.1 Oficiálnych pravidiel je uvedené, že hráčka sa nesmie dotknúť podlahy rovnakou nohou, alebo oboma nohami potom, ako ukončila dribling, alebo získala loptu pod kontrolu.

V tomto prípade sa B4 v snahe dosiahnuť kôš odrazila pri zakončení dvakrát po sebe tou istou nohou. Rozhodcovia vyhodnotili situáciu správne ako porušenie pravidla o krokoch a kôš neuznali. Vhadzovanie v tomto prípade bude priznané pre družstvo A, a keďže sa "rušil" dosiahnutý kôš z hry, tak bude vykonané z predĺženej čiary trestného hodu.

Správne rozhodnutie rozhodcov.

Naposledy zmenené štvrtok, 11 April 2024 17:09
(0 hlasov)