• Oznámenia
  • Posted
  • Čítať 1652 krát

Očami rozhodcu 1/24

VS01: SBL_1076_HA-KOM_231209 – Technická chyba

Podľa článku 36.2.1 oficiálnych pravidiel basketbalu technická chyba hráča je chyba hráča, ktorá nie je spôsobená dotykom, ale správaním, najmä keď hráč bude:

Dráždiť alebo znevažovať súpera,

V tomto prípade po dosiahnutí úspešného koša z hry hráč A2 prekročil na palubovke ležiaceho súpera B20, čo je považované za hrubé znevažovanie súpera. Hráčovi A2 bola správne udelená technická chyba.
Správne rozhodnutie rozhodcov.VS02: SBL_1080_SNV-LC_231209 – Dvojitý dribling

článku 24.1.4 Oficiálnych pravidiel basketbalu je uvedené:

Nasledujúce situácie nie sú dribling (okrem iného):

Hodenie lopty do dosky a následné znovuzískanie kontroly nad loptou.

Navyše v článku 24-1 a 24-3 Oficiálneho výkladu pravidiel basketbalu sa píše: Ak hráč úmyselne hodí loptu do vlastnej alebo súperovej dosky, tak sa to nepovažuje za dribling. V tomto prípade hráč A1 po skončení driblingu loptu hodil do dosky a opätovne ju chytil dvoma rukami. Následne začal druhý dribling, avšak predtým ako sa lopty dotkol iný hráč. Po skončení driblingu a hodení lopty o dosku a jej chytení môže A1 vystreliť či prihrať, to je dovolená hra, ale nemôže začať druhý dribling. Rozhodcovia nevyhodnotili situáciu správne, pretože hráč A1 sa dopustil priestupku – dvojitý dribling.
Nesprávne rozhodnutie rozhodcov.VS03: SBL_1081_SNV-HA_231216 – Kroky

Implementácia „nultého kroku“ dáva hráčom príležitosť získať kontrolu nad loptou v pohybe pomocou tzv. nultého kroku. Tento krok sa nepočíta ako akcia s držaním lopty, čo znamená, že ďalší krok pohybujúceho sa hráča s loptou sa považuje za krok č.1. V tomto prípade ako nultý krok považujeme pohyb pravou nohou A14 v momente, keď ukončil dribling išiel chytiť loptu pevne do rúk. Celkovo A14 spravil 3 kroky, kde prvý krok s loptou je považovaný za nultý krok (0-1-2).

Nesprávne rozhodnutie rozhodcov.VS04: SBL_1071_LC-HA_231202 – Technická chyba - filmovanie

Podľa článku 36.2.1 oficiálnych pravidiel basketbalu technická chyba hráča je chyba hráča, ktorá nie je spôsobená dotykom, ale správaním, najmä keď hráč bude (okrem iného):
                Filmovať chybu.

V tomto prípade hráč B1 dopadol na palubovku po strele na kôš a až následne sa hodil dozadu, čím sa snažil vyvolať dojem, že jeho pád spôsobil hráč A8. Nakoľko sa jedná o jednoznačné filmovanie, rozhodcovia sú oprávnení filmujúcemu hráčovi udeliť technickú chybu bez predošlého upozornenia družstva. Rozhodcovia vyhodnotili situáciu správne a udelili B1 technickú chybu za filmovanie.

Správne rozhodnutie rozhodcov.

VS05: SBL_1071_LC-HA_231202 – Zrážanie hodu na kôš

Podľa článku 31.2.4 pravidiel basketbalu platí, že bránenie hodu na kôš nastáva, ak:

  • Po pokuse o hod na kôš z hry alebo po poslednom trestnom hode sa hráč dotkne koša alebo dosky počas toho, ako je lopta v kontakte s obručou.
  • Po trestnom hode po ktorom nasleduje ďalší trestný hod (hody) sa hráč dotkne lopty, koša, alebo dosky pokiaľ má lopta stále možnosť spadnúť do koša.
  • Hráč prestrčí zospodu ruku cez kôš a dotkne sa lopty.
  • Brániaci hráč sa dotkne lopty alebo koša pokiaľ je lopta v koši a tým zabráni tomu, aby lopta prepadla košom.
  • Hráč spôsobí vibráciu koša, alebo sa na kôš zavesí spôsobom, ktorý podľa názoru rozhodcu zabránil lopte, aby spadla do koša alebo spôsobil, že spadla do koša.
  • Hráč sa zavesí na kôš a hrá s loptou.

V tomto prípade počas dopichnutia lopty do súperovho koša sa A1 zavesil na obruč v čase, keď lopta bola v kontakte s obručou, následne v dôsledku stiahnutia obruče lopta padla do koša. Toto nie je dovolené.

Správne rozhodnutie rozhodcov.
Foto : Ladislav Szibilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposledy zmenené pondelok, 29 January 2024 16:57
(2 hlasov)