• Formuláre
  • Posted
  • Čítať 3407 krát

Kontrolný formulár stretnutia

Aktualizovaná hlavička formulára (zmena sídla SBA)

SBA dňa 03.10.2017 svojim Uznesením č.75/2017 prijala úpravu prílohy č.1 HP – „Kontrolný formulár stretnutia“

Kontrolný formulár stretnutia je súčasťou zápisu o stretnutí, vzťahujú sa  teda naň rovnaké ustanovenia ako na zápis o stretnutí vyplývajúce z Hracieho Poriadku SBA. Kontrolný formulár uzatvára 1. rozhodca stretnutia, resp. komisár, ak je prítomný, spolu so zápisom o stretnutí, pokiaľ mu nebol avizovaný protest kapitánmi družstiev (max. od 15 minút od ukončenia stretnutia). Slúži primárne na informovanie HK SBA o nedostatkoch v súvislosti s usporiadaním stretnutia a jeho priebehom. Kontrolný formulár navyše umožňuje vyjadriť sa stručne k stretnutiu aj zástupcom klubov. Nie je to však priestor na formálny protest a vyjadrenie sa ku prípadným incidentom. Tie sú procesne prebehajú rovnakým spôsobom ako doteraz, t.z. že vyjadrenie k protestu alebo incidentu stretnutia sa posiela oznámením na HK SBA. V prípade, že sa využije kontrolný formulár na tento účel, nie je potrebné žiadne potvrdenie podpisom zástupcu z druhého klubu. 

V poslednej verzii pribudla kontrola poskytnutia usporiadateľom stretnutia informačno-technologického zariadenia, pomocou ktorého sa majú kontrolovať náležitosti družstiev (súpiska / identita účastníkov stretnutia). 

Najväčšou zmenou je absencia hráčskych a trénerských licencií a ich kontrola. Z tohto dôvodu vypadla z kontrolného formulára ako aj samotná kontrola, tak aj prípadné prehlásenie kapitánov družstiev, že v prípade nepredloženia hráčskych licencií, nikto z hráčov uvedených v zápise o stretnutí nemá ZVČ. V prípade, že nie je možné skontrolovať súpisku družstiev na portály https://sutaze.slovakbasket.sk/sk/competitors/list a zároveň by sa stretnutia zúčastnil niekto kto má ZVČ alebo ZVF, HK SBA spätne o takéto počínanie kontroluje a trestá v intenciách DP SBA. V prípade potreby identifikácie účastníka stretnutia alebo požadovanej konfrontácie osôb, na teraz je možné využiť na portály https://sutaze.slovakbasket.sk/sk/players/list , kde je možné vyhľadávať podľa mena.

V Najvyšších súťažiach je navyše vyžadovaná Zdravotnou komisiou SBA kontrola prítomnosti lekára už pred samotným stretnutím. Preto je nutné, aby prítomný lekár podpísal kontrolný formulár ešte pred začiatkom stretnutia (ideálne 30 minút pred začiatkom stretnutia, neskôr už rozhodcovia majú ďalšie povinnosti). V prípade, že tak neurobí alebo urobí tak neskôr, skutočnosť je potrebné zaznamenať.

Stiahnuť prílohy:

Naposledy zmenené streda, 29 September 2021 11:06
(1 Hlasovať)
Pre písanie komentárov sa prihláste