person_outline
search

Preškolenie asistentov rozhodcov 2019/2020

Materiál ku preškoleniu asistentov rozhodcov, základné princípy:

Čl. 48 Zapisovateľ a pomocník zapisovateľa: Povinnosti

Čl. 49 Časomerač: Povinnosti

Čl. 50 Operátor hodín hodu na kôš: Povinnosti

Stiahnuť prílohy:

Pre písanie komentárov sa prihláste