person_outline
search
Martin Margala

Martin Margala

Olympic Hopes Games V4 U16

Vážené kolegyne, važení kolegovia,

od 27.12.2019 do 30.12.2019 sa uskutoční turnaj krajín V4 v kategóriach U16 mužov aj žien. Na tomto turnaji sa zároveň uskutoční aj školenie 3. kvalifikačnej triedy rozhodcov. Hlavnými školiteľmi budú národný inštruktor Boris Gabara a FIBA inštruktor Petr Sudek. O výsledkoch tohto školenia budeme informovať po schválení výsledkov školenia prostredníctvom zápisu VV KR SBA. V prípade vášho záujmu podporiť nielen kolegyne a kolegov na školení, ale aj naše reprezentačné družstvá ste vítaní, turnaj je verejní. Bližšie informácie o jednotlivých zápasoch a tréningoch nájdete v priložených plagátoch turnaja.

KR SBA

Vítame nové kolegyne a kolegov!

Cez víkend 23.-24.11.2019 sa v Žiline uskutočnilo školenie rozhodcov 1. triedy. Hlavným režísérom bol Národný inštruktor Boris Gabara, pomocnými režisérmi boli Peter Macura a Martin Margala. V celej partii vládla fantastická nálada. Niektorí z kolegov mali už nejaké skúsenosti s rozhodovaním basketbalových zápasov ako čakatelia, niektorí dokonca ako niekoľkoročný rozhodcovia, ktorí rozhodovali počas štúdií v zahraničí. Novým kolegyniam a kolegom želáme veľa správnych rozhodnutí, veľa odhodlania na večnej ceste zlepšovania sa a v neposlednom rade pevné zdravie!

Našimi novými a úspešnými spolubojovníčkami a spolubojovníkmi sú:

David Dinga
Radovan Gajdoš
Richard Harman
Michal Horáček
David Karvay
Maroš Kováč
Ema Lachová
Tomáš Lipták
Martin Matejčík
Lukáš Mazák
Viliam Mihalič
Kristína Mošková
Martin Nigut
Martin Palkov
Pavol Pekár
Ivo Rusinko
Terézia Sagalincová
Martin Vrška

 

Upresnenie hracích časov stretnutí Nižších súťaží 2019/2020

spoločná 2. Liga juniorov U19 a kadetov U17:
- hrajú sa dvojzápasy 4 x 8 minút

žiaci U14:
- kvalifikačná časť sa hrá 1 zápas 4 x 8 minút
- následne skupina o 1.-8. miesto turnajovým spôsobom 4 x 8 minút
- ostatné mužstvá dohrávajú v regiónoch dvojzápasmi 4 x 8 minút

žiačky U14:
- hrajú sa dvojzápasy 4 x 8 minút

mladší žiaci U13:
- hrajú sa dvojzápasy 4 x 8 minút

mladšie žiačky U13:
- hrajú sa dvojzápasy 4 x 8 minút

starší mini žiaci U12:
- pozor hrá sa turnajovo
- hrací čas na turnajoch je 4 x 6 minút čistého času, polčasová prestávka maximálne 10 minút
- v prípade nerozhodného výsledku na konci štvrtej štvrtiny zápasu sa zápas predlžuje o 2 minúty toľkokrát, až kým sa nerozhodne o víťazovi stretnutia
- povoľuje sa hráčom nastúpiť aj na viac, ako 2 zápasy za deň
- všetky ostatné pravidlá aj o striedaní hráčov zostávajú v platnosti v súlade s Pravidlami pre minibasketbal 2019/2020 Pravidlá pre žiacke a mini kategórie

staršie mini žiačky U12:
hrajú sa dvojzápasy 4 x 8 minút

mladší mini žiaci U11:
- pozor hrá sa turnajovo
- hrací čas na turnajoch je 4 x 6 minút čistého času, polčasová prestávka maximálne 10 minút
- v prípade nerozhodného výsledku na konci štvrtej štvrtiny zápasu sa zápas predlžuje o 2 minúty toľkokrát, až kým sa nerozhodne o víťazovi stretnutia
- povoľuje sa hráčom nastúpiť aj na viac, ako 2 zápasy za deň
- všetky ostatné pravidlá aj o striedaní hráčov zostávajú v platnosti v súlade s Pravidlami pre minibasketbal 2019/2020 Pravidlá pre žiacke a mini kategórie

mladšie žiačky U11:
- hrá sa jeden zápas 5x5 4 x 8 minút a jeden zápas 3x3
- ostatné úpravy sú v pravidlách pre minibasketbal a žiacké súťaže

Do pozornosti všetkých rozhodcov dávam bod 12.3 ktorý je nový v kategóriach mladší mini žiaci a starší mini žiaci platí kôš mimo vymedzené územie za 3 body !!! Pri dotyku s čiarou vymedzeného územia je už hod na koš za dva body.

 

Pokyny k h.o. 2019/2020 od HK SBA

Vážené BK, funkcionári a tréneri,

týmto chceme upozorniť na niektoré dôležité povinnosti, ktoré je potrebné splniť pred a počas h.o. 2019/2020, aby sme spoločne zabezpečili bezproblémový priebeh všetkých súťaží SBA.

1./ súpiska družstva, hráčske a trénerské licencie

Vzhľadom k zavedeniu informačného systému SBA (ISSBA) sú súpisky so zoznamom hráčov a trénerov zverejnené na našej webovskej stránke. Kontrolu týchto osôb (súpisku) môžu rozhodcovia skontrolovať pred každým zápasom SBA a porovnať so zápisom o stretnutí na našej webovskej stránke: www.slovakbasket.sk – sekcia: „SÚŤAŽE“ – „SÚPISKY DRUŽSTIEV“. Prístup na internet a našu stránku má povinnosť zabezpečiť zástupca domáceho klubu pred zápasom. Uvedené sa dá zvládnuť aj cez mobil. Po kliknutí na súpisku sa bude dať pozrieť v prípade potreby aj na fotku hráča. Uvedené zabezpečujú do systému kluboví manažéri v spolupráci s trénermi.  

Po kliknutí na „SÚPISKY DRUŽSTIEV“ je potrebné v 1.stĺpci nastaviť „Ročník súťaže“: 2019/2020; v 2.stĺpci nastaviť „Skupina súťaží“ – príslušnú skupinu súťaží a v 3.stĺpci nastaviť danú súťaž. 4.stĺpec si nevšímajte a po správnom zadaní prvých troch stĺpcov kliknite na tlačítko „Hľadať“. Týmto úkonom sa vám zobrazia všetky družstvá danej súťaže. Po kliknutí na dané družstvo sa vám zobrazí súpiska družstva. Iba hráči a tréneri zobrazení na danej súpiske sú oprávnení byť zapísaní na zápise o stretnutí a aj nastúpiť na zápas. V prípade, že sa tam nenachádzajú, nemôžu hrať. V prípade problémov kontaktujte sekretariát súťaží.

2./ prestupy a hosťovania

Všetko sa rieši opäť cez ISSBA, ako v bode 1./. Kluboví manažéri sú informovaní o postupe. Uvedené riešte v predstihu z kapacitných dôvodov a z dôvodu, že po zadaní do systému novým klubom musí uvedené v ISSBA potvrdiť aj materský BK a hráč, resp. zákonný zástupca.

3./ pasportizácia ŠH a telocviční, školenie asistentov rozhodcov

Tlačivo na pasportizáciu ŠH a telocviční nájdete na našej stránke www.slovakbasket.sk – sekcia: „SÚŤAŽE“ – „2019/2020“ – „Protokol o pasportizácii ŠH 2019/2020“.

Vyplnený, podpísaný a potvrdený protokol zo strany klubu je potrebné zaslať na adresu SBA najneskôr do 20.09.2019 (stačí scan e-mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou) ! Kluby, ktoré zaslali protokol v predchádzajúcej sezóne 2018/2019, túto povinnosť nemajú. Originál si nechávajú kluby k dispozícii u seba. V súlade s Prehľadom podmienok pre zaradenie družstiev do súťaží SBA 2019-2020 bude prebiehať kontrola zo strany SBA alebo poverenými osobami.

Školenie asistentov rozhodcov je potrebné uskutočniť a zaslať kópiu dokladu o vykonaní školenia najneskôr v prvý pracovný deň po termíne odohratia prvého domáceho zápasu (stačí scan e-mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou). Školenie môžu vykonať iba rozhodcovia, ktorí rozhodujú minimálne danú súťaž. Tlačivo nájdete na našej stránke: www.slovakbasket.sk – sekcia: „SÚŤAŽE“ – „2019/2020“ –  „Zápis o vyškolení asistentov rozhodcov“.

4./ zdravotná spôsobilosť vrcholového športovca a fotografie hráčov/ trénerov v ISSBA

BK je povinný mať 1x za hracie obdobie potvrdenú zdravotnú spôsobilosť vrcholového športovca (hráči najvyšších súťaží mužov a žien) a talentovaného športovca minimálne v súlade s čl. 4.2. Hracieho poriadku SBA.   

V súlade so Zákonom o športe č. 440/2015 Z.z. v zmysle neskorších predpisov odporúčame pre amatérskych športovcov, ktorí nie sú vrcholovými, ani talentovanými športovcami, preukázať zdravotnú spôsobilosť športovca materskému klubu.  

 

Citácia HP čl. 4.2. „Povinnosťou BK, ich družstiev štartujúcich v súťažiach SBA, je zabezpečiť pravidelnú lekársku prehliadku hráčov na účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti vrcholového športovca /hráča najvyššej súťaže mužov a žien/, a talentovaného športovca minimálne 1x za hracie obdobie a viesť o nej záznam. Zdravotnú spôsobilosť profesionálneho športovca a talentovaného športovca posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal. Súčasťou lekárskej prehliadky profesionálneho športovca a talentovaného športovca je aj preventívna prehliadka podľa vyhlášky č.51/2016. Zoznam pracovísk telovýchovných lekárov je na stránke www.sstl.sk. „

 

Uvedené potvrdenia si uchováva príslušný materský klub hráča vo svojej evidencii.

Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vrcholového športovca a fotografie hráčov/ trénerov v ISSBA sa evidujú nasledovne:

4.1./ po prihlásení sa KM do ISSBA sa k jednotlivým osobám vášho klubu dostanete cez: „Osoba“ – „Hľadať člena klubu“ – po otvorení tejto zložky máte možnosť hľadať konkrétnu osobu vášho klubu alebo pre zjednodušenie môžete hneď vpravo hore kliknúť na „Hľadať“ a ukážu sa Vám všetky osoby vášho klubu,

 

4.2./ po ďalšom kliknutí na „Zobraziť“ sa vám ukáže profil danej osoby, kde môžete vpisovať, resp. upravovať priamo – Kontaktné údaje vpravo – Ulica, Číslo domu, Mesto, PSČ, Kraj, Štát, Email, Telefón, Mobil ....; následne aj nepovinné zložky:  „Kontaktné údaje – poštové“, „Adresa pôsobenia“; ostatné veci sa nedajú už zmeniť týmto spôsobom, tieto a iné zmeny vysvetlíme v bode 3./,

 

4.3./ v prípade, že potrebujete zmeniť, doplniť údaje, fotku pri osobe člena klubu (okrem údajov písaných v bode 2./) alebo potvrdiť zdravotnú spôsobilosť, tak je potrebné postupne kliknúť na: „Osoba“ – „Hľadať člena klubu“ – následne po otvorení danej osoby aj vpravo hore na „Zmena údajov“; tým sa Vám otvorí možnosť požiadať o zmeny – vľavo sú pôvodné údaje o osobe a vpravo si kliknutím na príslušný riadok vyberiete, aký údaj chcete zmeniť..., ak chcete pridať fotku, kliknite 2x na prázdny obrázok a doplňte ju z vášho PC ..., nezabudnite každú žiadosť o zmenu aj „Uložiť“. V prípade, ak chcete potvrdiť zdravotnú spôsobilosť v riadku „Zdravotná spôsobilosť overená“ vpíšte „Áno“ a ďalej v riadku „Odbornú spôsobilosť overil“ vpíšte: dátum a priezvisko a meno lekára, napr. „12.9.2019 – Mudr. Nováková Alena“.  

Po všetkých zadaných zmenách kliknite úplne hore na tlačítko „Odoslať na spracovanie“; daná žiadosť zbehne do systému a po (ne)-schválení vám bude doručené oznámenie z „membery“ o týchto (tejto) zmene.

5./ hlásenie zápasov najvyšších a vyšších súťaží

V súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA je potrebné zasielať hlásenia o začiatkoch zápasoch súťaží SBA minimálne 10 dní pred stanoveným začiatkom zápasu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (najvyššie a vyššie súťaže); Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (nižšie súťaže podľa pokynov), súperovi (ak už nie je začiatok zápasu uvedený na stránke 10 dní vopred) – adresáre ste už obdržali; rozhodcom nie je potrebné zasielať, všetky začiatky zápasov sú (budú) uvedené na našej stránke www.slovakbasket.sk,  v menu „Súťaže“ – „Programy zápasov“, resp. na stránke www.msbasket.sk v „Program zápasov“.

6./ nahlasovanie výsledkov + zasielanie zápisov zo stretnutí + kontrolného formulára stretnutia

Nahlasovať všetky výsledky vyšších súťaží (nie Extraliga mužov a žien) 1.liga mužov a žien, Juniorov a Junioriek, Kadetov a Kadetiek, Starších žiakov a žiačok, Slovenského pohára mužov a žien na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr v pondelok do 11:00 h. !, resp. nasledujúci deň po odohraní zápasu. Nižšie súťaže podľa pokynov na adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  +  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Nahlasuje sa výsledok, polčas, po dvaja najlepší strelci z oboch družstiev (vyššie súťaže, nižšie podľa pokynov); výsledky po víkende zo všetkých vyšších súťaží aj nižších súťaží budú zverejnené na našej stránke www.slovakbasket.sk , v menu „Súťaže“ – „2019/2020“ – „...“ (výber vami hľadanej súťaže).

Zápisy a kontrolné formuláre najvyšších a vyšších súťaží (Extraliga muži a ženy, 1.liga muži a ženy, Juniori, Juniorky, Kadeti, Kadetky a Starší žiaci a žiačky) sa zasielajú v súlade s čl.9. Hracieho poriadku SBA do 1 hodiny po ukončení stretnutia scan /čitateľné foto, v prípade, že je zápis z oboch strán, tak obojstranne/ originálu zápisu o stretnutí e-mailom HK na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ; nižšie súťaže podľa pokynov na adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  +  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

7./ zasielanie vyhodnotení herných štatistík

Všetky informácie ohľadne herných štatistík nájdete na našej stránke www.slovakbasket.sk – sekcia: „SÚŤAŽE“ – „2019/2020“ – „Vyhodnotenie hernej štatistiky a hodnotenie rozhodcov pre 15 alebo 20 hráčov“; v jednotlivých listoch nájdete návody.

Vyhodnotenie hernej štatistiky a hodnotenie rozhodcov (toto tlačivo si vždy skopírujte čisté pre každé nové vyhodnotenie, neprepisujte staré ...); tlačivo je na max. počet 15 hráčov, resp. 20 hráčov pre žiacke kategórie. Hodnotenie rozhodcov Extraligy mužov a žien sa vyhodnocujú podľa pokynov samostatne.

Vyhodnotenia herných štatistík je potrebné zasielať obratom, resp. maximálne 1 deň po odohraní zápasu zo všetkých vyšších súťaží (1.liga muži a ženy, Juniori, Juniorky, Kadeti, Kadetky a Starší žiaci a žiačky) okrem Extraligy mužov a žien, kde je povinnosť vysielania zápasov cez live štatistiky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.!

Sumárne vyhodnotenia z h.o. 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/14, 2012/13, 2011/12, 2010/11, 2009/10 a 2008/09 nájdete na našej stránke http://old.slovakbasket.sk/page.php?id=30  pod sekciou „Súťaže“ – „jednotlivé ročníky“ a ďalej podľa kategórie, resp. aj na štatistickej stránke www.msbasket.sk  ; z h.o. 2017/2018, h.o.2018/2019 už na stránke www.slovakbasket.sk pod sekciou „SÚŤAŽE“ – „2017/2018“, resp. „2018/2019“ –„Vyhodnotenia herných štatistík“ a ďalej podľa kategórie.  

8./ hodnotenie rozhodcov

Vykonáva sa po každom zápase a zasiela spolu s vyhodnotením hernej štatistiky viď predchádzajúci bod 7./ obratom, resp. maximálne 1 deň po odohraní zápasu ! Hodnotenie rozhodcov uvádzajte vo vyhodnoteniach hernej štatistiky;

Pre Extraligu mužov a žien podľa pokynov samostatne.

9./ iné informácie

Hosťovanie a pendlovanie hráčov nájdete v čl.6. Hracieho poriadku SBA.

Počet hráčov na súpiske nájdete v čl.5.17. Hracieho poriadku SBA:

Družstvo v súťažiach SBA musí mať na súpiske základný počet minimálne 10 hráčov včítane hráčov so striedavým štartom, príp. hosťovaním. Pri kategórii mladších mini až po starších žiakov musí byť na súpiske družstva minimálne 12 hráčov. Pri nesplnení tejto podmienky nebude BK vydaná, resp. potvrdená súpiska družstva.

10./ poriadky SBA nájdete na našej stránke www.slovakbasket.sk v sekcii Dokumenty SBA – Poriadky/Štatúty/Smernice,

link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0ByBagPNsYRw0cHFRNHN6SGN3eUU

11./ zmena termínu zápasu

Uvedené je potrebné riešiť v súlade s čl. 7. Hracieho poriadku SBA. Žiadosti na zmenu termínu zápasu sa zasielajú v riadnom predstihu na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  (najvyššie a vyššie súťaže), na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (nižšie súťaže podľa príslušnosti riadenia súťaže). V žiadosti je potrebné uviesť: súťaž, pôvodný termín zápasu, navrhovaný termín zmeny zápasu, prípadné potvrdenie dôvodu zmeny termínu zápasu a súhlasné stanovisko súpera. Až takáto komplet žiadosť môže byť zaslaná na príslušný riadiaci orgán súťaže.

Juraj Panák, vedúci sekretariátu súťaží SBA

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

m: 0905 648 347

Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála