person_outline
search
Martin Margala

Martin Margala

Upresnenie hracích časov stretnutí Nižších súťaží 2019/2020

spoločná 2. Liga juniorov U19 a kadetov U17:
- hrajú sa dvojzápasy 4 x 8 minút

žiaci U14:
- kvalifikačná časť sa hrá 1 zápas 4 x 8 minút
- následne skupina o 1.-8. miesto turnajovým spôsobom 4 x 8 minút
- ostatné mužstvá dohrávajú v regiónoch dvojzápasmi 4 x 8 minút

žiačky U14:
- hrajú sa dvojzápasy 4 x 8 minút

mladší žiaci U13:
- hrajú sa dvojzápasy 4 x 8 minút

mladšie žiačky U13:
- hrajú sa dvojzápasy 4 x 8 minút

starší mini žiaci U12:
- pozor hrá sa turnajovo
- hrací čas na turnajoch je 4 x 6 minút čistého času, polčasová prestávka maximálne 10 minút
- v prípade nerozhodného výsledku na konci štvrtej štvrtiny zápasu sa zápas predlžuje o 2 minúty toľkokrát, až kým sa nerozhodne o víťazovi stretnutia
- povoľuje sa hráčom nastúpiť aj na viac, ako 2 zápasy za deň
- všetky ostatné pravidlá aj o striedaní hráčov zostávajú v platnosti v súlade s Pravidlami pre minibasketbal 2019/2020 Pravidlá pre žiacke a mini kategórie

staršie mini žiačky U12:
hrajú sa dvojzápasy 4 x 8 minút

mladší mini žiaci U11:
- pozor hrá sa turnajovo
- hrací čas na turnajoch je 4 x 6 minút čistého času, polčasová prestávka maximálne 10 minút
- v prípade nerozhodného výsledku na konci štvrtej štvrtiny zápasu sa zápas predlžuje o 2 minúty toľkokrát, až kým sa nerozhodne o víťazovi stretnutia
- povoľuje sa hráčom nastúpiť aj na viac, ako 2 zápasy za deň
- všetky ostatné pravidlá aj o striedaní hráčov zostávajú v platnosti v súlade s Pravidlami pre minibasketbal 2019/2020 Pravidlá pre žiacke a mini kategórie

mladšie žiačky U11:
- hrá sa jeden zápas 5x5 4 x 8 minút a jeden zápas 3x3
- ostatné úpravy sú v pravidlách pre minibasketbal a žiacké súťaže

Do pozornosti všetkých rozhodcov dávam bod 12.3 ktorý je nový v kategóriach mladší mini žiaci a starší mini žiaci platí kôš mimo vymedzené územie za 3 body !!! Pri dotyku s čiarou vymedzeného územia je už hod na koš za dva body.

 

Pokyny k h.o. 2019/2020 od HK SBA

Vážené BK, funkcionári a tréneri,

týmto chceme upozorniť na niektoré dôležité povinnosti, ktoré je potrebné splniť pred a počas h.o. 2019/2020, aby sme spoločne zabezpečili bezproblémový priebeh všetkých súťaží SBA.

1./ súpiska družstva, hráčske a trénerské licencie

Vzhľadom k zavedeniu informačného systému SBA (ISSBA) sú súpisky so zoznamom hráčov a trénerov zverejnené na našej webovskej stránke. Kontrolu týchto osôb (súpisku) môžu rozhodcovia skontrolovať pred každým zápasom SBA a porovnať so zápisom o stretnutí na našej webovskej stránke: www.slovakbasket.sk – sekcia: „SÚŤAŽE“ – „SÚPISKY DRUŽSTIEV“. Prístup na internet a našu stránku má povinnosť zabezpečiť zástupca domáceho klubu pred zápasom. Uvedené sa dá zvládnuť aj cez mobil. Po kliknutí na súpisku sa bude dať pozrieť v prípade potreby aj na fotku hráča. Uvedené zabezpečujú do systému kluboví manažéri v spolupráci s trénermi.  

Po kliknutí na „SÚPISKY DRUŽSTIEV“ je potrebné v 1.stĺpci nastaviť „Ročník súťaže“: 2019/2020; v 2.stĺpci nastaviť „Skupina súťaží“ – príslušnú skupinu súťaží a v 3.stĺpci nastaviť danú súťaž. 4.stĺpec si nevšímajte a po správnom zadaní prvých troch stĺpcov kliknite na tlačítko „Hľadať“. Týmto úkonom sa vám zobrazia všetky družstvá danej súťaže. Po kliknutí na dané družstvo sa vám zobrazí súpiska družstva. Iba hráči a tréneri zobrazení na danej súpiske sú oprávnení byť zapísaní na zápise o stretnutí a aj nastúpiť na zápas. V prípade, že sa tam nenachádzajú, nemôžu hrať. V prípade problémov kontaktujte sekretariát súťaží.

2./ prestupy a hosťovania

Všetko sa rieši opäť cez ISSBA, ako v bode 1./. Kluboví manažéri sú informovaní o postupe. Uvedené riešte v predstihu z kapacitných dôvodov a z dôvodu, že po zadaní do systému novým klubom musí uvedené v ISSBA potvrdiť aj materský BK a hráč, resp. zákonný zástupca.

3./ pasportizácia ŠH a telocviční, školenie asistentov rozhodcov

Tlačivo na pasportizáciu ŠH a telocviční nájdete na našej stránke www.slovakbasket.sk – sekcia: „SÚŤAŽE“ – „2019/2020“ – „Protokol o pasportizácii ŠH 2019/2020“.

Vyplnený, podpísaný a potvrdený protokol zo strany klubu je potrebné zaslať na adresu SBA najneskôr do 20.09.2019 (stačí scan e-mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou) ! Kluby, ktoré zaslali protokol v predchádzajúcej sezóne 2018/2019, túto povinnosť nemajú. Originál si nechávajú kluby k dispozícii u seba. V súlade s Prehľadom podmienok pre zaradenie družstiev do súťaží SBA 2019-2020 bude prebiehať kontrola zo strany SBA alebo poverenými osobami.

Školenie asistentov rozhodcov je potrebné uskutočniť a zaslať kópiu dokladu o vykonaní školenia najneskôr v prvý pracovný deň po termíne odohratia prvého domáceho zápasu (stačí scan e-mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou). Školenie môžu vykonať iba rozhodcovia, ktorí rozhodujú minimálne danú súťaž. Tlačivo nájdete na našej stránke: www.slovakbasket.sk – sekcia: „SÚŤAŽE“ – „2019/2020“ –  „Zápis o vyškolení asistentov rozhodcov“.

4./ zdravotná spôsobilosť vrcholového športovca a fotografie hráčov/ trénerov v ISSBA

BK je povinný mať 1x za hracie obdobie potvrdenú zdravotnú spôsobilosť vrcholového športovca (hráči najvyšších súťaží mužov a žien) a talentovaného športovca minimálne v súlade s čl. 4.2. Hracieho poriadku SBA.   

V súlade so Zákonom o športe č. 440/2015 Z.z. v zmysle neskorších predpisov odporúčame pre amatérskych športovcov, ktorí nie sú vrcholovými, ani talentovanými športovcami, preukázať zdravotnú spôsobilosť športovca materskému klubu.  

 

Citácia HP čl. 4.2. „Povinnosťou BK, ich družstiev štartujúcich v súťažiach SBA, je zabezpečiť pravidelnú lekársku prehliadku hráčov na účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti vrcholového športovca /hráča najvyššej súťaže mužov a žien/, a talentovaného športovca minimálne 1x za hracie obdobie a viesť o nej záznam. Zdravotnú spôsobilosť profesionálneho športovca a talentovaného športovca posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal. Súčasťou lekárskej prehliadky profesionálneho športovca a talentovaného športovca je aj preventívna prehliadka podľa vyhlášky č.51/2016. Zoznam pracovísk telovýchovných lekárov je na stránke www.sstl.sk. „

 

Uvedené potvrdenia si uchováva príslušný materský klub hráča vo svojej evidencii.

Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vrcholového športovca a fotografie hráčov/ trénerov v ISSBA sa evidujú nasledovne:

4.1./ po prihlásení sa KM do ISSBA sa k jednotlivým osobám vášho klubu dostanete cez: „Osoba“ – „Hľadať člena klubu“ – po otvorení tejto zložky máte možnosť hľadať konkrétnu osobu vášho klubu alebo pre zjednodušenie môžete hneď vpravo hore kliknúť na „Hľadať“ a ukážu sa Vám všetky osoby vášho klubu,

 

4.2./ po ďalšom kliknutí na „Zobraziť“ sa vám ukáže profil danej osoby, kde môžete vpisovať, resp. upravovať priamo – Kontaktné údaje vpravo – Ulica, Číslo domu, Mesto, PSČ, Kraj, Štát, Email, Telefón, Mobil ....; následne aj nepovinné zložky:  „Kontaktné údaje – poštové“, „Adresa pôsobenia“; ostatné veci sa nedajú už zmeniť týmto spôsobom, tieto a iné zmeny vysvetlíme v bode 3./,

 

4.3./ v prípade, že potrebujete zmeniť, doplniť údaje, fotku pri osobe člena klubu (okrem údajov písaných v bode 2./) alebo potvrdiť zdravotnú spôsobilosť, tak je potrebné postupne kliknúť na: „Osoba“ – „Hľadať člena klubu“ – následne po otvorení danej osoby aj vpravo hore na „Zmena údajov“; tým sa Vám otvorí možnosť požiadať o zmeny – vľavo sú pôvodné údaje o osobe a vpravo si kliknutím na príslušný riadok vyberiete, aký údaj chcete zmeniť..., ak chcete pridať fotku, kliknite 2x na prázdny obrázok a doplňte ju z vášho PC ..., nezabudnite každú žiadosť o zmenu aj „Uložiť“. V prípade, ak chcete potvrdiť zdravotnú spôsobilosť v riadku „Zdravotná spôsobilosť overená“ vpíšte „Áno“ a ďalej v riadku „Odbornú spôsobilosť overil“ vpíšte: dátum a priezvisko a meno lekára, napr. „12.9.2019 – Mudr. Nováková Alena“.  

Po všetkých zadaných zmenách kliknite úplne hore na tlačítko „Odoslať na spracovanie“; daná žiadosť zbehne do systému a po (ne)-schválení vám bude doručené oznámenie z „membery“ o týchto (tejto) zmene.

5./ hlásenie zápasov najvyšších a vyšších súťaží

V súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA je potrebné zasielať hlásenia o začiatkoch zápasoch súťaží SBA minimálne 10 dní pred stanoveným začiatkom zápasu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (najvyššie a vyššie súťaže); Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (nižšie súťaže podľa pokynov), súperovi (ak už nie je začiatok zápasu uvedený na stránke 10 dní vopred) – adresáre ste už obdržali; rozhodcom nie je potrebné zasielať, všetky začiatky zápasov sú (budú) uvedené na našej stránke www.slovakbasket.sk,  v menu „Súťaže“ – „Programy zápasov“, resp. na stránke www.msbasket.sk v „Program zápasov“.

6./ nahlasovanie výsledkov + zasielanie zápisov zo stretnutí + kontrolného formulára stretnutia

Nahlasovať všetky výsledky vyšších súťaží (nie Extraliga mužov a žien) 1.liga mužov a žien, Juniorov a Junioriek, Kadetov a Kadetiek, Starších žiakov a žiačok, Slovenského pohára mužov a žien na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr v pondelok do 11:00 h. !, resp. nasledujúci deň po odohraní zápasu. Nižšie súťaže podľa pokynov na adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  +  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Nahlasuje sa výsledok, polčas, po dvaja najlepší strelci z oboch družstiev (vyššie súťaže, nižšie podľa pokynov); výsledky po víkende zo všetkých vyšších súťaží aj nižších súťaží budú zverejnené na našej stránke www.slovakbasket.sk , v menu „Súťaže“ – „2019/2020“ – „...“ (výber vami hľadanej súťaže).

Zápisy a kontrolné formuláre najvyšších a vyšších súťaží (Extraliga muži a ženy, 1.liga muži a ženy, Juniori, Juniorky, Kadeti, Kadetky a Starší žiaci a žiačky) sa zasielajú v súlade s čl.9. Hracieho poriadku SBA do 1 hodiny po ukončení stretnutia scan /čitateľné foto, v prípade, že je zápis z oboch strán, tak obojstranne/ originálu zápisu o stretnutí e-mailom HK na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ; nižšie súťaže podľa pokynov na adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  +  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

7./ zasielanie vyhodnotení herných štatistík

Všetky informácie ohľadne herných štatistík nájdete na našej stránke www.slovakbasket.sk – sekcia: „SÚŤAŽE“ – „2019/2020“ – „Vyhodnotenie hernej štatistiky a hodnotenie rozhodcov pre 15 alebo 20 hráčov“; v jednotlivých listoch nájdete návody.

Vyhodnotenie hernej štatistiky a hodnotenie rozhodcov (toto tlačivo si vždy skopírujte čisté pre každé nové vyhodnotenie, neprepisujte staré ...); tlačivo je na max. počet 15 hráčov, resp. 20 hráčov pre žiacke kategórie. Hodnotenie rozhodcov Extraligy mužov a žien sa vyhodnocujú podľa pokynov samostatne.

Vyhodnotenia herných štatistík je potrebné zasielať obratom, resp. maximálne 1 deň po odohraní zápasu zo všetkých vyšších súťaží (1.liga muži a ženy, Juniori, Juniorky, Kadeti, Kadetky a Starší žiaci a žiačky) okrem Extraligy mužov a žien, kde je povinnosť vysielania zápasov cez live štatistiky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.!

Sumárne vyhodnotenia z h.o. 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/14, 2012/13, 2011/12, 2010/11, 2009/10 a 2008/09 nájdete na našej stránke http://old.slovakbasket.sk/page.php?id=30  pod sekciou „Súťaže“ – „jednotlivé ročníky“ a ďalej podľa kategórie, resp. aj na štatistickej stránke www.msbasket.sk  ; z h.o. 2017/2018, h.o.2018/2019 už na stránke www.slovakbasket.sk pod sekciou „SÚŤAŽE“ – „2017/2018“, resp. „2018/2019“ –„Vyhodnotenia herných štatistík“ a ďalej podľa kategórie.  

8./ hodnotenie rozhodcov

Vykonáva sa po každom zápase a zasiela spolu s vyhodnotením hernej štatistiky viď predchádzajúci bod 7./ obratom, resp. maximálne 1 deň po odohraní zápasu ! Hodnotenie rozhodcov uvádzajte vo vyhodnoteniach hernej štatistiky;

Pre Extraligu mužov a žien podľa pokynov samostatne.

9./ iné informácie

Hosťovanie a pendlovanie hráčov nájdete v čl.6. Hracieho poriadku SBA.

Počet hráčov na súpiske nájdete v čl.5.17. Hracieho poriadku SBA:

Družstvo v súťažiach SBA musí mať na súpiske základný počet minimálne 10 hráčov včítane hráčov so striedavým štartom, príp. hosťovaním. Pri kategórii mladších mini až po starších žiakov musí byť na súpiske družstva minimálne 12 hráčov. Pri nesplnení tejto podmienky nebude BK vydaná, resp. potvrdená súpiska družstva.

10./ poriadky SBA nájdete na našej stránke www.slovakbasket.sk v sekcii Dokumenty SBA – Poriadky/Štatúty/Smernice,

link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0ByBagPNsYRw0cHFRNHN6SGN3eUU

11./ zmena termínu zápasu

Uvedené je potrebné riešiť v súlade s čl. 7. Hracieho poriadku SBA. Žiadosti na zmenu termínu zápasu sa zasielajú v riadnom predstihu na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  (najvyššie a vyššie súťaže), na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (nižšie súťaže podľa príslušnosti riadenia súťaže). V žiadosti je potrebné uviesť: súťaž, pôvodný termín zápasu, navrhovaný termín zmeny zápasu, prípadné potvrdenie dôvodu zmeny termínu zápasu a súhlasné stanovisko súpera. Až takáto komplet žiadosť môže byť zaslaná na príslušný riadiaci orgán súťaže.

Juraj Panák, vedúci sekretariátu súťaží SBA

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

m: 0905 648 347

Pozvánka na 2. zápas predkvalifikácie ME 2021

Slovenská basketbalová asociácia vás, ako členov SBA, pozýva aj na 2. predkvalifikačný zápas ME 2021 mužov Slovensko vs. Rumuńsko, ktorý sa bude konať 21.8.2019 o 18:00 v Eurovia Aréne na Pasienkoch v Bratislave. V prípade záujmu, prosím najneskôr jeden deň pred zápasom do 12:00 hod nahláste svoj záujem Janke Jányovej, asistentke prezidenta SBA, ktorá vám pripraví pásky na vstup zdarma. Prosíme o kumuláciu vašich požiadaviek v prípade, že by ste sa dohodli a chystali na zápas ako skupina, a ohlásenia mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v kópii na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., rovnako ako aj v prípade individuálneho záujmu.

KR SBA

Pozvánka na predkvalifikáciu ME 2021

Slovenská basketbalová asociácia vás, ako členov SBA, pozýva na predkvalifikačný zápas ME 2021 mužov Slovensko vs. Cyprus, ktorý sa bude konať 3.8.2019 o 18:00 v Eurovia Aréne na Pasienkoch v Bratislave. V prípade záujmu, prosím nahláste svoj záujem Janke Jányovej, asistentke prezidenta SBA a GS SBA, ktorá vám pripraví pásky na vstup zdarma. Prosíme o kumuláciu vašich požiadaviek v prípade, že by ste sa dohodli a chystali na zápas ako skupina, a ohlásenia mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v kópii na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., rovnako ako aj v prípade individuálneho záujmu.

KR SBA

Pozdrav od prvého rozhodcu finálového zápasu MS U19 žien!

Pozdrav z Bangkoku!
 
Po návrate z EBW 2019 v Srbsku a Lotyšsku, som sa po týždni presunul na druhú stranu našej  zemegule, konkrétne do hlavného mesta Thajska – Bangkoku. Bangkok trpí problémami s infraštruktúrou, spôsobenými rýchlym rastom a z tohto dôvodu sme na fyzický test cestovali 1h15m, pričom telocvičňa bola vzdialená „len“ 9,9 km od nášho hotela.

Turnaj, pre nás rozhodcov (28 rozhodcov z celého sveta), inštruktorov (4 inštruktori), technických delegátov (4 TDD, medzi ktorými je aj bývalý kolega z Mozambiku, p. Abreu Muhimua, ktorý v minulosti študoval na Slovensku a rozhodoval stretnutia našej najvyššej súťaže) a 4 video operátorov začal 3 dni pred oficiálnym začiatkom. Stretli sme sa 17. júla v hoteli „The Emerald Hotel“, kde sme opäť, ako býva zvykom na turnajoch tohto typu, absolvovali predturnajový seminár, ktorý pozostával z niekoľkých teoretických a video lekcii. Zároveň sme museli absolvovať fyzický test - FIBA Referees Elite YO-YO Test. 

Po úspešnom  absolvovaní všetkých lekcií a fyzického testu, nadišiel deň „D“ a začal sa turnaj. Družstvá boli rozdelené do 4 skupín, z ktorých každé družstvo postúpilo do vyraďovacej časti. Tá začala zápasmi „Round of 16“, z ktorých víťazi postúpili do štvrťfinále a porazení do skupiny „bojov“ o 9. až 16. miesto. Každý deň začíname rozdelení do 2 skupín 30 minútovým „zobudením nášho tela“ vo fitness. Vo finálovej časti som rozhodoval stretnutia: Round of 16: Austrália vs Kolumbia, štvrťfinále: Kanada vs USA, semifinále: Austrália vs Španielsko a dnes, tzn. 28. júla som bol nominovaný na finálové stretnutie: Austrália vs USA. Musím však priznať, že úroveň jednotlivých stretnutí v porovnaní napr. s minuloročnými MS U17 v Minsku, Bielorusko, ktorých som sa zúčastnil, je na moje prekvapenie, nižšia. Po každom jednom stretnutí absolvujeme pozápasové zhodnotenie v trvaní max. 25 min., ktoré je veľmi vecné a konštruktívne, kde získavame postrehy od inštruktorov  FIBA za pomoci videoklipov jednotlivých herných situácií. Povedal by som, že najdôležitejšie na rozhodovaní na MS je nájsť prienik v rozhodcovskom zbore, nakoľko každý z nás pochádza z iných krajín, kultúr a zvykov – nájsť tzv. „spoločnú niť“.

Malý postreh na záver, neveril by som, čo s človekom dokáže narobiť časový posun. Mne osobne trvalo viac ako 5 dní, kým som zvykol na časový posun 5 hodín oproti Slovensku. 

Ďakujem za vašu pozornosť!

S pozdravom
Zdenko Tomašovič, Bangkok, Thajsko 

 

 

FIBA European Women´s Basketball Summit

Milé kolegyne, kolegovia

V dňoch 11. až 15. júla 2019 som sa v slovinskom meste Postojna zúčastnila FIBA European Women´s Basketball Summit, konajúceho sa pod projektom "Her world, her rules". Ide o oficiálny FIBA projekt, ktorého cieľom je zvýšiť záujem žien o basketbal

Spolu s rozhodkyňami z celej Európy som sa pod vedením FIBA rozhodkýň a inštruktoriek Susanny Karoliny Andersson a Ӧzlem Yalman,štyri dni intenzívne vzdelávala, študovala pravidlá basketbalu a vylepšovala mechaniku rozhodovania. Samozrejmosťou malo byť rozhodovanie v mechanike 3PO. No pre mňa to bola nová poučná skúsenosť, keďže pred summitom som ju ešte neovládala a nemala možnosť vyskúšať si ju.

Deň sa vždy začal rannou rozcvičkou, ktorá pozostávala z behu, kruhového tréningu alebo šprintov a strečingu. Následne sme pokračovali interaktívnou prednáškou s klipmi zo zápasov, ktoré sme študovali a analyzovali. Potom nás čakala diskusia o dôležitosti roly rozhodcov v zápasoch, zvládaní stresu a komunikácii s trénermi a hráčmi.

Počas summitu sa konal aj medzinárodný turnaj dievčat v kategórii U15. Už v prvý deň nás inštruktorky rozdelili do dvoch skupín a pridelili do telocviční, v ktorých sme mali rozhodovať. Po každom zápase sme dostali individuálny feedback, v ktorom nám inštruktorky nielen vymenovali chyby, ale najmä vysvetlili ich príčinu a zaujímali sa aj o náš názor na situácie.

Posledný deň sa konal už iba jeden, finálový zápas. Mala som tú česť dostať sa do výberu rozhodkýň, ktoré finálový zápas rozhodovali.Bol to nezabudnuteľný zážitok. Atmosféra v hale bola veľmi pozitívna, hoci zápas bol napínavý až do poslednej sekundy - skončil sa rozdielom iba dvoch bodov. 

Súčasťou summitu bolo aj stretnutie s kapitánkou švédskej reprezentácie Annou Barthold a bývalou ruskou reprezentantkou Mariou Stepanovou. Okrem svojich hráčskych skúseností nám porozprávali o tom, ako ony samé vnímajú rozhodcov a rozhodkyne a priblížili rozdiely v európskom a zámorskom rozhodovaní basketbalu.

Ďakujem za ponúknutú príležitosť zúčastniť sa summitu a ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste si o mojich postrehoch prečítali v tomtokrátkom článku.

Simona Perečinská 

 

Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála